Dodatkowe warunki korzystania z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie w reżimie sanitarnym związanym ze stanem epidemii COVID-19

  1. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dystansu społecznego w pomieszczeniach zamkniętych – 15 m² – w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie może przebywać jednocześnie 3 użytkowników, z zachowaniem wymaganej odległości 2 m od osoby. Odległości te wyznaczają oznaczone pomarańczową taśmą linie na podłodze.
  2. W Czytelni mogą jednorazowo przebywać 4 osoby wliczając w to pracownika biblioteki.
  3. Pracownicy Biblioteki i Czytelnicy powinni przebywać w Czytelni w maseczkach. Przed wejściem do Czytelni Czytelnik ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
  4. W widocznym dla użytkownika miejscu umieszczono instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek. Wyznaczono stanowisko do dezynfekcji dłoni z płynem do dezynfekcji i odpowiednią instrukcją w tym zakresie. Wyznaczony pracownik Biblioteki przypomina Czytelnikom o dezynfekcji rąk.
  5. Należy po każdym obsłużonym Czytelniku zdezynfekować blat, stanowisko komputerowe i klawiaturę użytkowanego komputera.
  6. Co dwie godziny należy wietrzyć przez 15 minut pomieszczenia Czytelni. Powyższe procedury obowiązują pracowników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie od dnia 8 czerwca 2020 r. do odwołania.
  7. Obowiązuje 3 dniowy okres kwarantanny dla udostępnianych czasopism.