Dane statystyczne

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie jest samorządową instytucją kultury. Określone statutem zadania realizuje przez pracę trzech działów: Oddziału dla Dzieci, Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni. Na koniec 2019 r. księgozbiór biblioteki liczył 39 492 woluminów. Jego struktura przedstawia się następująco:


• literatura piękna dla dorosłych - 11 971
• literatura piękna dla dzieci - 12 432
• literatura inna - 15 089


Z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w ciągu 2019 r. skorzystało 1 347 czytelników. Odwiedzili oni bibliotekę 10 467 razy wypożyczając 19 153 książek. Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych - 9 011
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci - 7 615
- wypożyczenia literatury innej - 2 527

 

W bibliotece udostępniono 1663 czasopisma bieżące.