NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

KSIĄŻKI  ZAKUPIONE DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLNIE

W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

PRIORYTET 1 – ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

 Rok

 Kwota dotacji w zł

Zakupione zbiory w jednostkach inwentarzowych

 2004

 4 500

 160

 2005

 25 000

 1236

 2006

 20 057

 950

 2007

 18 751

 898

 2008

 20 000

 822

 2009

 6 000

 247

 2010

 5 590

 217

 2011

 7 000

 256

 2012

 7 000

 313

 2013

 6 000

 280

 2014

 6 000

 245

 2015

 7 400

 325

 2016

 7 400

 302

 2017

 7 400

 344

 2018

 7 400

 303 ( w tym 8 audiobooków)

 2019

 8 000

 379 (w tym 27 audiobooków)

 RAZEM:

 163 498,00

 7 277