Orange dla Bibliotek

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek od roku 2011.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do  nowych technologii komunikacyjnych.

Uzyskane kwoty dotacji  są wykorzystywane w celu edukacji oraz popularyzacji Internetu.

Biblioteka zapewnia swoim użytkownikom bezpłatny dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych.

 

W ramach tego programu Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie otrzymała :

- w 2011r. kwotę 2 495zł

- w 2012r. kwotę 954zł

- w 2013r. kwotę 3 569zł

- w 2014r. kwotę 2 519zł

- w 2015r. kwotę 861zł