ACADEMICA

Partnerzy

 

 

 

 

        

Bank Spółdzielczy w Kolnie

 

 

 

 

 

 

Liczba gości

167198
Dzisiaj55
Wczoraj81
Ten miesiąc2036
Ogólnie167198


Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie

ul. Marii Konopnickiej 4

18-500 Kolno

NIP: 291-00-53-709

 

 

tel.: (86) 278-25-14

www: http://www.mbp.kolno.home.pl

e-mail: mbp@kolno.home.pl

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krzysztof Paszko

e-mail: iod.mbp@kolno.home.pl

 

 

 

 

Kontakt GG z praconikami biblioteki:

- kontakt z Wypożyczalnią dla Dorosłych
 

- kontakt z Czytelnią

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Kolnie, przy ul. Marii Konopnickiej 4.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Marii Konopnickiej 4, 18-500 Kolno

b) przez elektroniczną skrzynkę: iod.mbp@kolno.home.pl  

c) telefonicznie: (86) 278 25 14

 

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod.mbp@kolno.home.pl.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym. 

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie zostały określone w naszej Polityce Prywatności


Pozycje oznaczone ( * ) są obowiązkowe
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 

Wpisz kod ochronny:
...

 

Nowości biblioteczne

IBUK LIBRA

Czytak w bibliotece

Polona

Bądź czarną owcą!

Według ostatnich badań Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta książek. My, czytający jesteśmy w mniejszości. Jesteśmy czarnymi owcami i podoba się nam bycie poza stadem!
 
Ty też olej stado i bądź czarną owcą! Czytaj!

książki Online....